Kontrakty CFD

 

Kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe (ang. Contracts For Difference) to pozagiełdowe instrumenty pochodne, dzięki którym możemy inwestować w akcje, waluty, surowce czy indeksy. Inwestując w kontrakty CFD nie kupujemy bezpośrednio danej waluty czy akcji, a jedynie instrument, który odzwierciedla cenę instrumentu bazowego.

Kontrakt różnicy cenowej jest umową pomiędzy dwiema stronami (np. inwestorem a brokerem CFD) na wymianę różnicy, która wystąpiła między ceną otwarcia, a ceną zamknięciem pozycji.
W kontraktach CFD jeśli przewidujemy, że cena danego aktywa wzrośnie to otwieramy pozycję długą (czyli kupujemy dane aktywo). Natomiast jeśli przewidujemy spadek to otwieramy pozycję krótką, czyli sprzedajemy. Czas naszej Transakcji CFD trwa aż do momentu dopóki nie dokonamy transakcji przeciwnej. Czyli jeśli zdecydowaliśmy się zagrać pozycję długą to będzie ona trwała aż do momentu kiedy nie zagramy pozycji krótkiej.
Transakcje CFD wykorzystują również tak zwaną dźwignię finansową, dzięki której możemy otworzyć daną pozycję posiadając jedyne niewielką cześć jej całkowitej wartości. W takim wypadku deponujemy jedynie ułamek kwoty transakcji, który jest depozytem zabezpieczającym, a dysponujemy pełną wartością aktywa. Należy jednak pamiętać, że niekorzystnym dla nas przypadku możemy ponieść stratę przekraczającą wartość naszego depozytu zabezpieczającego i będziemy musieli dopłacić do naszej nietrafionej transakcji.

  • Przykład transakcji CFD:

    Zdecydowaliśmy się otworzyć pozycję długą o wartości 1CFD po cenie 100zł . W momencie zamknięcia pozycji cena danego aktywa, które kupiliśmy po 100zł wyniosła 105zł. Różnica pomiędzy otwarciem, a zamknięciem pozycji wyniosła więc +5zł. Broker u którego zawarliśmy kontrakt wypłaci nam 105zł (minus ewentualne prowizje).

  • Przykład transakcji CFD z użyciem dźwigni finansowej:

    Zdecydowaliśmy się otworzyć pozycję długą po cenie 10,000zł za 1CFD. Na naszym koncie mamy jednak tylko 1000zł, więc aby otworzyć pozycję musimy zagrać z dźwignią finansową 1:10. W momencie zamknięcia transakcji wartość za 1CFD wyniosła 11,000zł. Broker, u którego zdecydowaliśmy się otworzyć pozycję wypłaci nam zysk z różnicy kursowej, w tym wypadku 1000zł.

Brokerzy oferujący kontrakty CFD

[bonustable num=3 version='1' ]